Juridik och regelverk

Enligt GDPR (General Data Protection Regulation), dataskyddsförordningen, måste alla som behandlar personuppgifter stödja sig på rättslig grund. Uppgifter i Svenska Demensregistret får bara användas för att utveckla och säkra demensvårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Vidare skyddas uppgifterna i SveDem mot obehöriga genom särskilda krav på säkerhetsåtgärder, tex att endast den som är i behov av uppgifterna har tillgång till dem, att det går att kontrollera att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att de skyddas genom kryptering samt att inloggning bara får ske på ett säkert sätt. Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram en ny mall för patientinformation. Mallen är i wordformat så att ni lätt kan anpassa den till er egen enhet på de ställen som är markerade med rött. Ladda ner mallen här

För mer information om GDPR hänvisar vi till kvalitetsregister.se

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK