Grattis Maria!

Maria Eriksdotter, överläkare, professor och registerhållare för SveDem, har tilldelats Inga Sandeborgs pris. Hon får priset för sin "framgångsrika forskning om cellterapi med tillväxtfaktorn nerve growth factor (NGF) vilken har potential att optimera nervcellskopplingar till det kolinerga systemet, liksom utvecklingen av SveDem, det stora svenska kvalitetsregistret med målet att förbättra demensvården i Sverige!” 

Inga Sandeborgs pris delas ut av Svenska Läkaresällskapet till "den eller de som gjort  sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet".

Jag är stolt och hedrad över priset och särskilt för erkännandet av SveDems betydelse för demensvården i Sverige” säger Maria Eriksdotter