Forskning

Vill du använda SVARs data för forskning?

Gör så här:

1. Ansök till styrgruppen för SVAR med forskningsplan (max 1 A4-sida; en standardmall är nedladdningsbar här: Ansökan om utnyttjande av data från SVAR).

Styrgruppen för SVAR beslutar därefter om projektet får tillgång till SVARs data, efter avvägning av eventuella intressekonflikter. Principen är att varje deltagande sjukvårdshuvudman "äger" sina egna data, och ansökan till SVAR om forskning i endast eget material är därför inte är nödvändigt.

2. Ansök till etikprövningsnämnden, http://www.epn.se.

Den enskilde forskaren gör denna ansökan och betalar kostnaden.

3. Skriv avtal med SVAR.

Om projektet godkänns av SVAR enligt punkt 1 och av etikprövningsnämnden enligt punkt 2 upprättas ett samarbetsavtal mellan SVAR och forskaren. Mall för detta avtal finns att ladda ned här: Grundavtal, forskningssamarbete SVAR och XX.

Ansök till UCR om datauttag från SVAR, här finns all info om detta.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK