Välkommen till Svenska Akutvårdsregistret

  

Svenska Akutvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med fokus på omhändertagande av patienter inom akutsjukvård. Fullt utbyggt är det tänkt att omfatta prehospital vård, akutmottagning samt akutvårdsavdelningar eller motsvarande. I det initiala skedet inkluderas endast akutmottagningar.

Syfte
Att skapa ett rikstäckande register som ger kunskap om epidemiologi, akuta processer och vårdkvalitet i det akuta skedet för alla patienter som söker akutmottagning. Registret blir en unik bas för lokal, regional och nationell kvalitetsutveckling, "benchmarking" och för systematisk FoU inom akutsjukvården.

Datafångst
Data samlas in automatiskt från patientens journal enligt framtagen variabellista. Ingen manuell inmatning är aktuell. Variabellistan återfinns under fliken "Om SVAR". 

Hur långt har vi kommit?
Lunds akutmottagning var först ut att leverera data till registret, och de akutmottagningar som i dagsläget skickar data ser man till höger här på sidan, inkl hur många besök som registrerats 2017 och 18. Alla akutmottagningar har i dagsläget inte möjlighet att skicka data för alla registrets variabler, men ett stort arbete pågår för att utöka detta antal. 

Antalet anslutna akutmottagningar ökar också stadigt. Inom kort hoppas vi att Västra Götalandsregionen ska börja skicka data, och ett antal andra regioner och landsting är också på gång.

Anslutning till registret
För mer information om anslutning, klicka på rubriken "Anslutning till SVAR" här ovan.

Samarbeten
SVAR är öppet för samarbete med andra register och med andra intressenter. Förutom att SVAR ger möjlighet till detaljerad kvalitetsuppföljning och benchmarking kan SVAR användas till sjukvårdsplanering och folkhälsomonitorering. SVAR utgör även en stor tillgång för forskningen inom svensk akutsjukvård.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK