Forskarlunch 20 oktober 2022

Börjar Oktober 20, 2022 12:00

Aktuell forskning: Graviditetskomplikationer och risk för ischemisk hjärtsjukdom senare i livet
Anna-Karin Wikström, Kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset