UCR har en unik kombination av kompetens och erfarenhet inom klinisk forskning, sjukvård, teknik och juridik vilken efterfrågas av sjukvården och forskare.

UCR har därför en sektion med inriktning på uppdrag med koppling till IT. Sektionen arbetar med rådgivning, utvärdering, lösningsförslag och prototyper för att snabbt hitta möjligheter till effektiva och innovativa lösningar som kan förbättra och förenkla forskning och vård.

Frågorna som kommer in till sektionen är både många och varierande. Exempel på uppdrag är internationella förfrågningar vad gäller tekniskt infrastruktur för att bygga upp kvalitetsregister, prototyp för nytt sätt att integrera register och journalsystem, expertstöd vid framtagande av beslutsstöd för cancervården och expertstöd i arbetet med att ta fram en nationell standard för randomiserade registerbaserade kliniska studier.

Utöver de uppdrag som kommer in från olika intressenter kan Utvecklingssektionen själva eller i samarbete med andra skapa egna projekt vilka kan söka stöd från exempelvis Vinnova eller Vetenskapsrådet för finansiering av genomförande.

Kontakta oss gärna om du vill få hjälp med ditt projekt och/eller om du söker samarbete med vår typ av organisation.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK