Skriv ut

Kommande releaser:

Fjärde releasen 2021

Den fjärde och sista releasen av plattformen QReg5 är planerad till slutet av december eller början av 2022. Detta planeras för denna release:

 

Tredje releasen 2021 (november)

Tredje releasen av plattformen QReg5 är planerad till början av november. Denna release ger stöd kring mer avancerad inmatning. Det handlar exempelvis om återkommande grupper av variabler som behöver kunna matas in, där man inte på förhand vet antalet. Det kan t.ex. handla om att ange olika fynd vid en röntgen eller åtgärder som satts in vid ett ingrepp. Även en första version av bildstöd vid inmatning tillgängliggörs för plattformen i och med denna release.

Information om föregående releaser:

Andra releasen 2021 (juni)

Första releasen 2021 (mars)

Första releasen av plattformen QReg5 släpptes 16 mars. Följande ingick i stora drag:

Fjärde releasen 2020

Sista releasen 2020 av plattformen QReg5 släpptes 15 dec. Följande ingick:

Tredje releasen 2020

Tredje releasen 2020 av plattformen QReg5 planeras till Q3-Q4. Fokus är i huvudsak fortsatt rapporterna i nya plattformen där detaljer färdigställs för grundrapporterna ”Kvalitetsindex” och ”Produktion”. Vi hoppas även ha kommit så långt att vi har lagt till stöd i plattformen för att bygga något vi kallar ”tilläggsrapporter”. Tilläggsrapporter är ett koncept som tillåter urval för att på så sätt kunna bygga registerspecifika rapporter med ett lite större mått av flexibilitet än plattformens grundrapporter. Utöver det kommer mindre justeringar och tillägg göras i formuläret, bland annat att kunna skriva ut formulär med en design som är anpassad för god läsbarhet.  

Andra releasen 2020

Andra releasen släpptes innan midsommar. Den innehåller funktionalitet för administration av användare som är gemensam för kvalitetsregister och koncept, mallar och instruktioner för att bygga rapporter på den nya plattformen. Mer detaljerat innebär detta:

*För kvalitetsregistererbjudandet skiljer vi mellan grundrapporter (eller standardrapporter) och registerspecifika tilläggsrapporter. Grundrapporterna är ett erbjudande om en uppsättning rapporter som ska ge basen av återkoppling från ett kvalitetsregister och därmed vara snabba att sätta upp för ett register. Rapporterna är begränsade till såväl innehåll som format, och innehåller t.ex. inte fria urval.

Första releasen 2020 (april)

Release 1 2020 innehåller lösningar och funktionalitet så att inmatningen i registret blir enkel och effektiv. Vi släpper även funktionalitet för att ordna och sätta egenskaper för vårdenheter i registret. Det gör det möjligt att styra vilka rapporter och inmatningsformulär varje enhet har tillgång till. Mer detaljerat innebär detta:

Vi jobbar med den här roadmapen kontinuerligt och uppdaterar denna sida allt eftersom.