Vi har designat QReg5 med användarna i fokus och deras behov som riktlinjer. Genom åren har vi samlat på oss en hel del kunskap om vad man behöver som registeranvändare, och utöver det har vi adderat best practice vad gäller design och användbarhet. 

Våra designprinciper effektivitet, konsekvens, tydlighet och skönhet har väglett arbetet och vi har försökt förenkla så mycket som möjligt. Att ha information är ingen självklar anledning att dela den, bara det som behövs och gör nytta ska komma med. Våra användare (nästan 40 000 st!) har krävande och viktiga yrken och att arbeta i kvalitetsregistret är långt ifrån den enda arbetsuppgiften, ofta inte den högst prioriterade heller. Därför är det extra viktigt att göra ett smidigt system som gör jobbet och inte tar onödig plats eller uppmärksamhet. Det ska bara funka, helt enkelt.

Här följer beskrivningar och förklaringar till det som följer med i plattformen i den första releasen 2020. 

Observera att samtliga bilder är skisser, inte det färdiga resultatet!

/designteamet på UCR

Sitemap - strukturen i plattformen

Denna sitemap visar hur de olika sidorna förhåller sig till varandra. 

ucr sitemap utskrift

Välkomstsida

För er användare som har tillgång till flera vårdenheter kommer ni till denna sida vid inloggning. Här får ni välja vilken vårdenhet som ni ska registrera på/titta på resultat för. När ni väl är inloggade byter ni enkelt enhet via den personliga menyn högst uppe till höger i registret.

Användare som bara har tillgång till en vårdenhet i registret hamnar direkt på registreringsöversikten.

ucr enhet välj 01 2

 

 

Registreringsöversikt

Detta är startsidan, det vill säga den sida man hamnar på vid inloggning. I äldre plattformar kallas den ofta för just “startsida”. Sidan är en sorts översikt och innehåller en lista med aktuellt arbete i form av registreringar. 

Härifrån kan du fortsätta med det du senast höll på med eller påbörja nya registreringar. Det är den absolut vanligaste uppgiften och därför är denna funktion i fokus.

Listan har ett standardutseende och funktion, men det går att anpassa listan efter registrets specifika behov.

ucr registrering 02a single

 

 

Registreringssida

Detta är sidan som rymmer själva registreringsformuläret, ramen runt formuläret skulle man kunna säga. Registrens formulär skiljer sig såklart en hel del från varandra. Hur sidan funkar är dock samma för alla. Högst upp finns info om vilken patient man är i färd att registrera för, namnet på formuläret samt knappar för att spara och klarmarkera. Därpå följer själva formuläret med frågor.

När du scrollar i ett långt formulär “fastnar” toppen av formuläret (med patientinfo, formulärnamn och spara-/klarmarkeraknappar) och följer med ner. Så är det gjort för att man alltid ska ha patientinfon i blickfånget och också alltid tillgång till att spara eller klarmarkera.

Många formulär är rejält långa och för att kunna ha en översikt ändå har vi delat in formulären i sektioner som går att fälla in och ut. Registret väljer själv vad som ska vara default, att alla sektioner är in- eller utfällda eller kanske att enbart den första sektionen är utfälld. Det kan hända att mer funktionalitet för att röra sig i ett långt formulär tillkommer längre fram.

ucr registrering form 01a multi 1

 

 

Resultatöversikt

Denna sida är ingången till registrets olika rapporter. Vi har gått ifrån rapportbegreppet en smula, det viktiga är ju resultatet och det ska vara lättillgängligt för alla registeranvändare. När vi har varit ute och träffat användare har vi noterat att många aldrig är inne under rapporter, eller så använder de endast eller ett par av alla rapporter de har tillgång till. Så dels vill vi med resultatöversikten tillgängliggöra det resultat vi tror är mest användbart för vårdenheten, dels vill vi komma bort från att behöva skapa/ladda ner en rapport för att ta del av resultat.

På översikten finns en sammanfattning av kvalitetsindexrapporten (om registret har en sådan). Där kan användaren med en gång se hur de ligger till jämfört med landet och regionen. Det finns även ingångar till de övriga standardrapporterna som följer med QReg5. Om registret har specialbyggda rapporter finns ingångar till dessa i nedre delen av sidan.

ucr resultat 01 översikt

 

 

Rapportsida

Våra rapporter finns på denna typ av sida som innehåller rapportens titel, vilket tidsspann den innefattar samt övrig funktionalitet. Det ska alltid gå att skriva ut en rapport som pdf, så att du enkelt kan få med den till din egen dator. Kanske vill du skriva ut den och sätta upp på enheten, eller maila vidare till kollegorna. 

Diagrammen i standardrapporterna går att spara ner som bilder så att de till exempel kan läggas in i en power point-presentation. 

ucr resultat kateterablation 01 2

 

 

Patientsida

Detta är sidan som samlar den information som finns om patienten i registret. Här hittar du personuppgifter, gjorda och pågående registreringar samt möjligheten att starta en ny registrering. 

Precis som i äldre plattformar saknar patientsidan en överordnad “översiktssida”. Det finns alltså ingen sida som listar samtliga patienter i registret. Anledningen till detta är att inte i onödan visa patientinformation. Man får istället söka fram den person man vill jobba med.

ucr patient d01b 1

 

Administrationsöversikt

Detta är översiktsvyn för den som ska administrera registret. Ofta är det någon typ av koordinator som har till uppgift att hålla ordning i registret. Vilken funktionalitet som finns under Administration i äldre plattformar skiljer sig en hel del, och denna sida tar höjd för dessa skillnader. Utöver det som följer med som standard (att hantera användare och behörigheter) finns utrymme för studieadmin och andra administrativa åtgärder. Ingångarna leder till undersidor med respektive funktionalitet.

ucr administration 01

 

 

Hantera användare (lägga till, inaktivera, ändra behörighet)

Att hantera användare är troligen den allra vanligaste administrativa uppgiften. Nya användare tillkommer, gamla slutar, man byter vårdenhet eller ska få utökad/minskad behörighet. Allt detta kan man göra i denna vy. Vi jobbar just nu med designen för denna.

Medarbetarsida

Medarbetarsidan liknar patientsidan i sin uppbyggnad, men är alltså platsen där info om registrets användare finns. Personuppgifter och behörigheter listas och det är även här behörigheterna kan ändras. Vi jobbar just nu med designen för denna.

 

Huvudmeny

Menyn ser likadan ut för alla register. Registrets namn och vårdenheten som du är inloggad på syns till vänster. Längst till höger finns en meny där du kan byta till en annan vårdenhet att registrera på/se resultat för samt byta språk i de register som det är möjligt. I mitten finns ingångarna till registrets huvudfunktioner; registreringar och resultat.

För de användare som har adminbehörighet finns två flikar högst upp där man kan växla mellan adminläge och vanligt läge för att registrera och titta på resultat. När en användare med adminbehörighet loggar in hamnar hen på registreringsöversikten, då det verkar som att det är den absolut vanligaste sysslan även för dessa.

 

Sidfot

Sidfoten finns i botten av varje sida. Den utgör en naturlig avslutning på sidan man befinner sig på. Vad registret väljer att lägga i sidfoten är ganska flexibelt. I standardutförandet finns registrets logotyp här samt länkar till registrets hemsida, registreringsdefinitioner och annan hjälpsam information. Observera att detta är den enda platsen i kvalitetsregistret som registrets logotyp kan placeras på. I äldre plattformar finns logotypen ofta i huvudmenyn, men vi har valt bort det av anledningen att kunna göra en så platsbesparande huvudmeny som möjligt. De flesta registerlogotyper är heller inte anpassade för ett litet format och är svåra att urskilja i huvudmenyn. I sidfoten får de gott om plats och står som en tydlig avsändare.

 

Andra viktiga funktioner

Söka efter en patient och lägga till den i registret

Den kanske mest använda funktionen i hela registret har vi placerat på bästa plats i huvudmenyn. Till skillnad från äldre plattformar betyder det att det alltid går att söka upp en patient, oavsett vilken sida man är på. Sökfunktionen används för att hitta rätt patient att registrera på, men också för att lägga till en helt ny patient i registret. Om det inte finns någon träff på en korrekt sökning kan patienten läggas till och sen är det lätt att komma igång med registreringen.

Du kan söka på personnummer, samordningsnummer eller reservnummer. 

Läs mer om planeringen för plattformen