Introduktion

Denna style guide är främst skapad för anställda på UCR QReg, men andra som jobbar med innehåll, texter och kommunikation är också välkomna att inspireras och ta del av innehållet.

Om du arbetar på UCR QReg

Det här är vår guide för hur innehåll, det vill säga alla typer av texter, ska se ut i UCR:s kvalitetsregister. Det gäller inte andra texter, exempelvis till UCR:s webb, intranät eller kvalitetsregistrens sajter.

Guiden hjälper oss att skriva klart, tydligt och konsekvent i alla kvalitetsregister och oberoende av vem som skriver texten. Det i sin tur bidrar till att UCR:s kvalitetsregister uppfattas som trovärdiga, pålitliga och professionella. Använd guiden när du skriver nya texter eller uppdaterar gamla för ett kvalitetsregister.

Om du arbetar på en annan UCR-sektion eller i annan organisation

Det är fritt fram att använda den här guiden som hjälp och inspiration när du skriver texter för ett annat ändamål än kvalitetsregister. Bättre texter gynnar alla!

 

Mål och principer för innehåll

Innehållet i kvalitetsregistret följer och stöttar våra designprinciper. Designprinciperna är till för att vägleda allt designarbete för plattformen, för att skapa en bättre och mer användbar produkt. Designprinciperna är dessa:

Effektivitet

Kvalitetsregistret ska vara ett effektivt verktyg i användarens arbete. Smart design av sidor optimerar arbetsflödet för användaren.

Tydlighet

Det som presenteras i systemet är otvetydigt. Användaren kan agera tryggt på den information som visas.

Konsekvens

Med konsekventa lösningar och designmönster känner användaren igen sig i olika delar av kvalitetsregistret och mellan olika register.

Skönhet

Med elegant och genomtänkt design visar vi respekt för användaren och dennas tid och uppmärksamhet.

Med bra textinnehåll hjälper vi våra användare att effektivt och enkelt registrera och ta del av resultat. Det ska dessutom vara lätt för användaren att känna igen sig i olika delar av registret, och även mellan register. Och inte minst vill vi skapa en behaglig och följsam upplevelse med hög grad av estetik. För att nå de här målen måste innehållet vara:

 • Tydligt. Det är viktigt att vi själva förstår vad vi skriver om. Om vi inte gör det - fråga någon som vet. Använd enkla ord och meningar.
 • Användbart. Innan du börjar skriva - fråga dig själv; vad är syftet med den här texten? Vem kommer att läsa den? Vad behöver de veta?

 • Vänligt. Skriv som en vänlig och kunnig människa. Som du själv skulle vilja bli bemött, både i situationer när allt går bra och när något har blivit fel.
 • Lämpligt. Anpassa texten till situationen, precis som du skulle göra i en konversation med en annan människa.

Röst och tonalitet

En viktig del i att skapa bra innehåll (d.v.s. texter) är att vara medveten om röst och tonalitet för detta.

Röst

Rösten i våra kvalitetsregister ska vara konstant, precis som den är hos en människa. Rösten kan likställas med personlighet och egenskaper, det som gör att vi känner igen någon. I en enkät som skickades ut till QReg-sektionen frågade vi om hur kvalitetsregistret skulle vara om det var en person. Svaren sa bland annat att det är en pålitlig, trovärdig, hjälpsam person. Rösten är det som sätter känslan i kvalitetsregistret.

Kvalitetsregistrets röst ska vara:

 • pålitlig
 • vänlig
 • kunnig
 • saklig
 • hjälpsam
 • tydlig

En bra person att ha att göra med, helt enkelt. Hjälper till när det behövs men pratar inte i onödan. Rösten är definitivt inte otrevlig, snobbig, flamsig, för trendig eller pratig. Det är viktigt att tänka på att rösten ska passa både en helt ny och ovan användare såväl som den väldigt erfarna. När du skriver texter för kvalitetsregister kan du föreställa dig en expert, en riktigt bra rådgivare, som ser till att arbetet flyter på och hjälper dig ur knipor om sådana uppstår.

Tonalitet

Tonaliteten ändras beroende på situation. När du håller en viktig presentation använder du en ton och en annan när du fikar med kollegorna. På samma sätt anpassar vi tonaliteten i texterna till olika situationer som kan uppstå i användningen av registret. Ett välkomstmeddelande kan vara glatt och trevligt, medan ett felmeddelande bör vara mer seriöst.

Tonen i registren ska vara ganska formell, tänk Försäkringskassan, 1177 eller en bank. Formell men inte för torr och tråkig.

 

Skrivsätt och grammatik

Det här avsnittet tar upp en del grammatiska regler och förhållningssätt, men den är inte heltäckande. Om du känner dig osäker på stavning eller grammatik, fråga en kollega.

Vi skriver texter i enkelt och tydligt språk. Enligt organisationen Funka som jobbar med tillgänglighet har omkring 25 % av den vuxna befolkningen i Sverige svårigheter med att läsa. Det är alltså viktigt att vi skriver tydliga och begripliga texter.

Använd aktiv röst

Undvik passiv röst. Aktiv röst rekommenderas för systemtexter. Passiv röst kännetecknas av att något görs av någon annan (har gjorts, kommer att göras) och på svenska blir det ofta ett ”s” i slutet av verbet.

 • Exempel aktiv röst: “Registreringen är klarmarkerad.”
 • Exempel passiv röst: “Registreringen klarmarkerades.”

Undvik slang och jargong

Slang, ordvitsar och jargong passar inte i kvalitetsregistren. Skriv på vanlig, tydlig svenska.

Använd positivt språk

Använd positiva formuleringar. Ett sätt att upptäcka negativa formuleringar är om orden “det går inte…”, “kan inte”, “får inte” eller liknande används.

 • Exempel positiv formulering: “Ange ålder för att klarmarkera.”
 • Exempel negativ formulering: “Det går inte att klarmarkera om du inte har angett ålder.”

Rätt information i rätt tid

Tillhandahåll enbart den information som behövs vid det givna tillfället. Inget mer.

 • Att det finns mycket information är inget skäl att dela den
 • Att hushålla med innehållet hjälper användarna att fokusera på det som är viktigt
 • Vid varje punkt i arbetsflödet, försök svara på användarnas viktigaste fråga

 

Grammatik

Förkortningar och akronymer

 • Skriv ut förkortningar, såvida förkortningen inte är helt välkänd för användaren
 • Akronymer är okej såvida de är välkända för användarna


Stora bokstäver

 • Börja alltid meningar med stor bokstav. Det gäller även alla rubriker samt knapptexter.
 • Övriga ord ska inte ha stor bokstav, såvida det inte är ett namn på en person eller geografisk plats.


Punktuering

 • Inga punkter i rubriker.
 • Inga punkter i slutet av meningen i punktlistor, såvida inte en av punkterna innehåller flera meningar. I sådant fall använder du punkter till alla rader i listan.


Siffror

Skriv med siffror, inte med bokstäver. Det vill säga, skriv “3” och inte “tre” även om det är grammatiskt korrekt att skriva ut lägre siffror med text. Siffror är snabbare och lättare att läsa på skärmen.


Datum

I inmatningsfält och andra korta texter: ÅÅÅÅ-MM-DD


Tankstreck och bindestreck

Bindestreck använder vi
 • vid avstavningar
 • vissa sammansättningar, till exempel med siffror eller förkortningar (”70-talet”, telefonnummer, exempelvis 070-12 34 56

 • när vi utelämnar en orddel (för- och eftermiddag)
Tankstreck använder vi
 • Mellan siffror eller ord för att ange ett omfång av något slag (kl. 10–19 måndag–fredag.). Här ska det inte vara några mellanslag före och efter tankstrecket.


Personnummer

Skrivs ÅÅÅÅMMDD-NNNN


Geografiska namn

Helt okej om det krävs i någon text, skrivs i sådant fall med stor begynnelsebokstav.


Url:er och webbsidor

Ska normalt inte skrivas ut, utan döljs i en länk.

 

Texter till webb-element

Knappar

 • Börja alltid med ett agerbart verb (spara, klarmarkera, redigera etc.).
 • Försök håll dig till max tre ord i knapptexten

I anslutning till knappar - skriv aldrig “klicka på knappen för att…” och liknande. Användare vet att de kan klicka på knappar.


Dialoger

Det finns två typer av dialoger:

 1. Beslutsdialoger - ställer en fråga till användaren med syftet att förhindra att denna gör ett misstag eller för att få bekräftelse. Används i viktiga situationer.

  Skriv helst rubriken som en fråga. Försök sedan att matcha rubrikens verb i knapptexten.
 2. Informationsdialoger - oftast en vänlig blänkare som informerar om något.


Hjälptexter

Tumregeln är: Om det som användaren kan eller ska göra i den aktuella vyn inte är helt uppenbart, lägg till en hjälptext.

Tooltips

Använd tooltip för:
 • att ge en kort förklaring till knappar, ikoner eller annat som ändrar situationen
 • att visa hela texten om den är trunkerad i användargränssnittet

 • att ge extra information som är för lång för att lägga direkt på skärmen
Skriv tooltipen såhär:
 • Titel är frivilligt
 • I brödtexten skriver du den mest nödvändiga och meningsfulla informationen för att hålla användaren på rätt spår

 • I slutet av brödtexten kan du lägga till en “läs mer”-länk till en hjälpartikel om sådan finns (öppnas i ny flik eller fönster)


Tomma tillstånd

Kallas för “empty state” på engelska och är i vårt fall till exempel en tom lista av registreringar hos en patient som man ännu inte registrerat något för. Istället för att bara ha en tom lista använder vi ytan för att ge användaren en bra start - till exempel lägger vi till info om hur man börjar registrera. Exempel på det här kan ses i de olika komponenterna i Galleriet.

Rubriker

Rubriker ska inte ha punkter. Var noga med att rubriken speglar sidinnehållet. Använd samma ord för samma saker, rubriken ska alltså matcha övrigt innehåll.

Text under rubriker ska vara i hela meningar inklusive punkter och komman.


Listor

Listor är ett sätt för användaren att göra ett val.

 • Skriv aldrig i stil med “välj x från listan….”. Skriv helt enkelt “välj x”
 • Var noga med att innehållet i listan är av samma typ/sort

 • Var konsekvent med stor/liten bokstav


Navigering

I menyer:
 • använd ett enda ord så långt det är möjligt
 • ordet ska vara ett substantiv

 • ordet ska beskriva destinationen och vad användaren kan göra eller hitta där

 

Ladda ner Content Style Guide som pdf

Plattformen