SE-CURE, världsunik jämförelse av godkända covidvaccin kommer inte genomföras.

Sverige har unika förutsättningar att jämföra effektiviten av redan godkända covid-vacciner.

Vi är övertygade om att det är i allmänhetens intresse och väldigt besvikna över att vi inte får genomföra studien som skulle kunna ge betydande kunskapsvinster både nu och för framtida Covid-vaccinering.

Vi vill därför gärna delta i den diskussion som just nu pågår kring de begränsningar som rådande lagstiftning eller tolkning av Etikprövnings­lagen och Läkemedelslagen i Sverige leder till.

Hur kan lagarna tolkas för att skapa mest nytta men utan att utsätta individer för risker?
Idag anser vi att tolkningen förhindrar klinisk forskning snarare än maximerar möjligheter att bedriva viktig forskning så att våra patienter och medborgare får tillgång till den bästa behandlingen.
Är det rimligt att två olika instanser ska pröva samma forskningsprojekt och komma till olika slutsatser?

Dekorativ bild logga SE CURE 2

Varför studien SE-CURE?

  • Tidigare studier har jämfört vart och ett av covid-vaccinen med placebo och gjordes under en viss tid med ganska många individer, men väldigt få som fick sjukdomen. Vi anser att det är värdefullt att jämföra vaccinernas effektivitet mot varandra när de sedan används i praktiken.
  • Vi har varit väldigt tydliga med förutsättningen för studien är att den inte fördröjer vaccinationsprogrammet eller ökar belastningen på den personal som ska genomföra vaccinationerna. Skriftligt samtycke från varje deltagare hade fördröjt vaccinationsprogrammet och det hade vi aldrig kunnat acceptera.
  • Vi skulle aldrig testa ett helt nytt vaccin utan skriftigt informerat samtycke av varje individ, men här vill vi undersöka de vacciner som redan är utvärderade i stora randomiserade studier och är godkända av Läkemedelsverket och ges enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar.

Länkar till artiklar och intervjuer:

Länk till Läkartidningens intervju med Stefan James och Jonas Oldgren hittar du här:  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/04/varldsunik-jamforelse-av-godkanda-covidvaccin-far-nobben/

Länk till DN Debattartikel
”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris” - DN.SE
”Sverige kan genom medicinsk forskning och utveckling stå bättre rustade vid nästa hälsokris. Det handlar om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården.”

Länk till Expressens besök på biobanken i Uppsala.
 https://www.expressen.se/nyheter/har-slangs-proverna-som-kan-ge-svaret-pa-gatan-med-corona/

 

Kontakt:

Jonas Oldgren
Centrumföreståndare UCR 
Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper
Uppsala Universitet 
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 018-6119500

Stefan James,
Vetenskaplig ledare UCR
Professor, Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Uppsala Universitet
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 018-6119500