Vi är glada och stolta över att vi kan berätta att Lars Wallentin Jonas Oldgren Stefan James , tre av UCRs forskare är med på listan över världens mest citerade forskare.
Stort Grattis!

Det säger något om UCR som organisation och möjligheterna att skapa forskningsresultat som citeras och påverkar utvecklingen i Sverige och resten av världen.

Ett stort grattis även till övriga som i år kom med på listan.

- Vad innebär det att ni har fått denna utmärkelse?
"Ett erkännande att det vetenskapliga arbete vi gör har betydelse och citeras av andra forskare. Det är ett tecken på ett förtroende för att det vi publicerar har bra kvalitet och att vår forskning får betydelse för patienter i världen." - Lars Wallentin

- Varför tror ni att  3 av de 4 svenska forskarna i klinisk medicin har UCR som ursprung?
"Jag tror att det beror på att UCR har lyckats samla många goda krafter och människor som drivs av att försöka och vilja göra något gott.
För min del betyder det också att ledarskapet på UCR är starkt och framgångsrik – att det som Lars med fantastiskt entrepenörsanda byggt upp har förvaltats och utvecklats starkt av Bertil Lindahl och Jonas.
Det beror också på att Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset ger förutsättningar för stark klinisk forskning och att hela UCR samlar personal som är extraordinär. Jag tror att det beror på att vi är många som har vilja och kraft att jobba hårt och att det finns en stor del generositet och gemenskap i och kring UCR."
- Stefan James

- Vad är hemligheten?
"Att skapa en grupp med vilja och drivkraft att söka ny kunskap och förbättra. Att gemensamma krafter samverkar och skapar goda cirklar. Och att i den miljön ge utrymme för individer som vill utmana sina egna förmågor.
Vi arbetar också med klinisk forskning av stora folksjukdomar som skapar intresse hos befolkningen, offentliga och privata finansiärer och företag som utvecklar läkemedel och medicinska produkter.
Vi arbetar i nära samarbete med våra nationella och internationella föreningar och universitet vilket ger oss stor synlighet och möjligheter att påverka forskning, riktlinjer och implementering av forskningsresultat"
- Jonas Oldgren

-Vad behövs för att fler från Sverige ska komma med på listan?
"Att ge inspiration och motivation till flera att vilja jobba med klinisk forskning och utveckling. Att skapa mer samarbeten och dra med fler i de goda samverkande krafterna som finns bortom dagliga små och stora bekymmer på klinikerna, institutionerna, och i världen omkring oss."
- Stefan James

Ni kan se hela listan på Clarivates sida. Länk hittar du här.