ESC, European Society of Cardiology 2020,  är över för denna gång.
I år blev det en digital mässa men likväl är ESC en perfekt samlingspunkt för oss som arbetar och forskar inom kardiologi.  

Vi samlades hela 116 000 personer inom hälso- och sjukvård från 211 olika länder.
Under intensiva dagar har vi lyssnat på världsledare inom kardiovaskulär medicin presentera och diskutera senaste forskning och nyheter för att komma fram till best practice

Det är som alltid mycket vi tar med oss men vill lyfta fram dessa tre punkter.

 • Vårt framgångsrika koncept för "pragmatiska studier”
  Att genomföra stora studier som besvarar viktiga frågeställningar på ett mer resurseffektivt sätt belystes genom två pågående R-RCT som genomförs av UCR, dels ABC-AF studien som presenterades av UCRs chef, professor Jonas Oldgren, och SPIRRIT-HFpEF som presenterade av professor Lars Lund, Karolinska institutet. 
  Läs mer om ABC-AF studien här.
  Läs mer om SPIRRIT-HFpEF studien här.

 • En av kongressens största och viktigaste nyheter var presentationen av en stor multinationell randomiserad studie av Dapagliflozin. Studien visar övertygande att detta läkemedel är till stor nytta för patienter med njursvikt.  UCR och vårt team inom Clinical Endpoint Adjudication har haft en helt central del i studien genom att granska och definiera alla kliniska händelser. DAPA CKD visar att Dapagliflozin minskar risken för hjärt- och njurrelaterad död och andra hjärt- och kärlkomplikationer samt förbättrar njurfunktionen.
  Se presentation från ESC här.

 • Professor Stefan James, Vetenskaplig ledare UCR, höll flera presentationer varav en utgjorde en kritisk granskning av en nyligen genomförd studie som jämförde två likartade blodproppshämmande läkemedel. Studien fick stort genomslag men hade många metodologiska brister.
  Hans budskap var att studier måste hålla en hög kvalitet i design och genomförande för att vara informativa med stor risk att fel slutsatser kan dras om man är oförsiktig med grundläggande kvalitetskrav