Med anledning av den rådande situationen ger UCR liksom flera myndigheter förtur till förfrågningar och ansökningar kopplade till covid-19. UCR prioriterar tills vidare forskning och datauttag som har tydlig potential att ge nytta i närtid för behandling och förebyggande av covid-19.

Naturligtvis är förfrågningar och ansökningar utan relation till covid-19 också välkomna!

Mer information om reviderad förturshantering kan du läsa om på EPMs webbplats, https://etikprovningsmyndigheten.se