Samordnat och genom en rekordsnabb process införs nu frågor om covid-19 i flera kvalitetsregister. Svaren är tänkta att vara till nytta i Sverige och internationellt redan under pågående pandemi. Detta är möjligt genom att man använder befintliga registers infrastruktur för datainsamlingen.

Svenska Intensivvårdsregistret var tidigt ute med att samla in data om intensivvårdade patienter med covid-19. Rapporteringen från registret har fått stor betydelse för sjukvårdens möjligheter att hantera den rådande krisen. Även Infektionsregistret var tidigt ute.

Nu följer fler kvalitetsregister efter genom ett initiativ från Uppsala Clinical Research Center, UCR, som är registercentrum för ett stort antal kvalitetsregister. Förslaget är förankrat hos medicinsk och juridisk expertis och hos en lång rad företrädare för kvalitetsregisterorganisationerna.

– Det är väldigt mycket som är oklart när det gäller risken att drabbas av komplikationer och hur man ska behandla covid-19. Då tyckte vi att eftersom vi har världens bästa kvalitetsregister så vill vi gärna göra en insats och hjälpa inte bara Sverige, utan kanske hela världen, säger Jonas Oldgren, verksamhetschef på UCR.

Läs hela artikeln här

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.