Pris utdelas varje år för bästa föredrag på Kirurgveckan.

De bedöms av styrelsen enligt samma kriterier som för Swedish Vascular Award. Prissumman uppgår till 5000 kronor

Vinnare:


 ÅRPristagareFöredragLänk
2018 Eva Torbjörnsson Riskfaktorer för amputation efter revaskularisering för kritisk ischemi  
2017 Sayid Zommorodi Associationen mellan socioekonomisk status och rupturerat bukaortaaneurysm  
2016 Karl Sörelius Behandling av Mykotiska Abdominella Aortaaneurysm (AAA) i Sverige 1994-2014  
2015 Carl Montan Massiv blodtransfusion hos patienter med rupturerat bukaortaaneurysm  
2014 Joakim Nordanstig Förbättrad livskvalitet efter en primärt invasiv versus en primärt non-invasiv behandlingsstrategi hos patienter med claudicatio intermittens  
2013 Otto Stackelberg Bukfetma, BMI och risken för bukaortaaneurysm  
2012 Tal Hörer  tPA-assisterad hematomevakuering efter EVAR vid rAAA.  
2011 Joakim Nordanstig  Validering av den svenska versionen av VascuQoL som mäter hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) vid benartärsjukdom  
2010 Jacob Hager  Populationsbaserad överlevnad, till skillnad från handläggning av rupturerade AAA  
2010 Sofia Strömberg  Ökar risken för komplikation vid tidig carotiskirurgi?  
2009 Monika Kuoppala Prognostiska faktorer för amputation och mortalitet efter intraarteriell trombolys för ischemi i de nedre extremiteterna.  
2009 Björn Sonesson

Komplett endovaskulär arcus aorta rekonstruktion med in situ fenestrerings teknik

 
2008 Johan Ekstrand

Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 regleras av shear stress i glatta muskelceller.

 
2008 Jan Holst Resultat efter akut EVAR av rupturerade infrarenala AAA.  
2007 Anton Razuvaev    
2007 Kevin Mani    
2006 Hans Ravn    
2005 Rebecka Hultgren    

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK