BEST-studien är en nationell studie jämförande operationsmetoderna Sleeve gastrectomy  och Gastric bypass.

Syfte med studien är att jämföra de båda operationsmetoderna  avseende viktminskning, följdsjukdomar, operationskomplikationer mm för att skapa ett vetenskapligt underlag för att i framtiden bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde patienten.

Rekrytering till studien sker genom erbjudande till de patienter som står på väntelista för fetmakirurgi vid de kliniker som ingår i studien. Studien startade hösten år 2015. Arton av Sveriges opererande enheter ingår hittills i studien. 

BEST-studiens hemsida

BEST patientinformation- version 4.0

BEST studieprotokoll version 4.0