Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blev svensk lag och trädde i kraft i maj 2018.

Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL). Dataskyddsförordningen påverkar i viss omfattning SOReg:s arbete, men även anslutna vårdgivares arbete med registret.
Läs mera här:

Information till vårdgivare om GDPR

Uppdaterad mall för patientinformation- förslag till skriftligt informationsmaterial

Information till patienter om SOReg och GDPR