SOReg Annual Report 2021, part 1 - Surgical statistics and early complications

Årsrapporten på engelska finns publicerad under Årsrapporter.