Årsrapport SOReg 2020 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning