Årsrapport SOReg 2020 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2020 patientversion - Översiktligt resultat av överviktskirurgi i Sverige 2019 och 2020