En kraftig minskning av överviktskirurgiska ingrepp sågs under den inledande delen av Covid-19 pandemin i Sverige. De ingrepp som genomfördes har dock kunnat göras utan ökad risk för komplikationer. Tack vare en i princip komplett täckning av svensk obesitaskirurgi i SOReg ger rapporten en god bild av överviktskirurgin under denna utmanande period.