SOReg Annual Report 2019 - Part 1 - surgical statistics and early complications

Årsrapporten på engelska finns publicerad under Årsrapporter.