Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2018.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Dr Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Dr Lars Boman, M.D, Lycksele, Norrland 

Docent Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala-Örebro regionen 

Docent Torsten Olbers

Dr Peter Möller, Kalmar, Sydöstra regionen

Fil. dr Ami Bylund, Obesitassjuksköterska, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska  

Dr Suzanne Hedberg, Sahlgrenska, Västra regionen

Dr Ola Hjert, Ljungby

 Ordförande i HOBS (patientföreträdare) Jenny Vinglid

 

Dessutom är tre personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Dr Villy Våge, Ordf. för SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterska Tina Galmén, Registrets nationella koordinator, Örebro

Dr Tom Mala, Ordf. för SOReg-Norge, Norge

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK