Om en patient uttrycker önskemål om utträde ur registret, registerutdrag eller uppgift om vilka som har haft åtkomst till registrerad information skall ansökan för respektive ärende fyllas i och skickas in. Blanketter finns att ladda ner från www.rikssvikt.se