Nya RiksSvikt har inte någon komihåg lista för att skicka ut ett års enkäter. Med nya processregistreringen är det bara möjligt att göra en registrering per år efter index och uppföljningsbesöket. Det innebär att personer som följs upp på enheter som registrerar i RiksSvikt kommer att göra en registrering på mottagningen som blir årsuppföljning och då är det inte möjligt att registrera ytterligare en gång för en enkätuppföljning. 

De som ska följas upp på enheter som inte använder RiksSvikt eller om personen inte har någon uppföljning alls planerad, bör sättas upp på en väntelista i det egna journalsystemet för att kunna skicka ut en enkät eller ha en telefonuppföljning ett år efter indexregistreringen. Enkät hittas under fliken klinik/formulär och mallar.