Det kostar ingenting att ansluta sig och börja registrera i RiksSvikt. Till anmälan

 Om Du önskar ansluta Din vårdenhet till RiksSvikt fyll i anmälan för anslutning.