RiksSvikts processregistrering innebär en första registrering (INDEX) vid första vårdtillfället för hjärtsvikt. Indexregistreringen kan göras på en vårdavdelning (slutenvård) eller på en mottagning på sjukhus eller i primärvård (öppenvård).

Uppföljningsbesök är nästa registrering och den görs i öppenvård, när personen med hjärtsvikt är optimalt behandlad för hjärtsvikt. Registreringen kan göras mellan 6 veckor till 6 månader från indexdatumet.

Årsuppföljning är nästa registrering, det kan göras som mottagningsbesök i öppenvård, telefonkontakt eller enkät. Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som RiksSvikt önskar följa med årsuppföljningar och systemet räknar ut vilken årsuppföljning i ordningen det blir, alltid med index som utgångsdatum. 

Första året i RiksSvikt blir det tre registreringar, Index, Uppföljning och Årsuppföljning, därefter är det bara möjligt att göra Årsuppföljningar i RiksSvikt, dvs en registrering per kalenderår.

I slutenvården är det bara Indextillfället som kan registreras, vilket innebär om en patient någon gång tidigare blivit registrerad i RiksSvikt så är det inte möjligt just nu att göra en ny registrering i slutenvården.