Tidigt återbesök är ett mottagningsbesök hos hjärtsviktssköterska eller läkare inom 6 veckor från index. De nationella riktlinjerna förespråkar att ett tidigt återbesök görs efter ett vårdtillfälle för hjärtsvikt, för att minska risken för återinskrivning inom trettio dagar.