På RiksSvikts hemsida under kliniker/manualer finns ett dokument med definitioner, där finns alla variabler beskrivna och tankarna kring processregistrering. 

Det finns två inspelade Webbinarium att titta på om nya RiksSvikt, länkarna finns också på hemsidan.

Under sommaren kommer det komma nya instruktionsfilmer, de hittar du under fliken för support på hemsidan.