Alla tidigare basregistreringar har flyttats till nuvarande RiksSvikt och då blivit index, övriga registreringar finns kvar i den gamla databasen.

Alla registreringar som är gjorda i RiksSvikt någonsin finns i en databas och används vid forskning.