Nej, alla tidigare basregistreringar från gamla RiksSvikt har flyttats över till nuvarande RiksSvikt och är då Index. Utifrån Index räknar systemet ut vilken typ av registrering det blir när du anger ett datum.