Börja med att stoppa in ditt SITHS kort i kortläsaren kopplad till din dator. Notera att det kan ta tid för mjukvaran som hanterar
e- tjänstekort att läsa in informationen.

Skriv sedan in https://test.siths.se i din webbläsare. Följ eventuella instruktioner. Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror.