Inkludera patienter

Syftet med CRT som exklusions kriterium är att exkludera patienter som har eller har haft HFrEF. För att hålla det enkelt så är CRT ett generellt exklusions kriterium och därför kan tyvärr patient med HFpEF och CRT heller inte vara med.

Nej, vi kan inte rekommendera att dessa patienter inkluderas direkt ifrån vårdtillfället, utan att man väntar tills patienten kommer på Sephia uppföljningen.

Nej, men patienten måsta vara villig att avsluta behandlingen om hen blir randomiserad till sedvanlig vård.

Finns ingen tidsangivelse, men om patienten är på sjukhus så kan man inte rekommendera att dessa patienter inkluderas direkt ifrån vårdtillfället, utan att man väntar tills patienten kommer på Sephia uppföljningen.

Ja, den ingår inte i NOAK, den är en trombocythämmare.

Nej, Hepatit C anses inte som kronisk leversjukdom.

Ja, det är OK så länge patienten inte står på oral kortisonbehandling pga avancerad lungsjukdom (vilket är ett exklusionskriterium).

Nej, man använder gammalt NT-proBNP och gör en bedömning (gissning) vad rytmen var DÅ. Ofta finns gamla EKG:n i journalsystemet, men om det inte finns, så  får man bedöma utifrån patientens anamnes på kronisk svikt eller paroxysmalt FF.

Svar: Klaffopererade patienter kan absolut vara med såvida övriga kriterier är uppfyllda. Enda klaffrelaterade anledningen att exkludera är ett pågående signifikant vitium som kan förklara patientens symtom.

Svar: Nej, hjärtsvikt kan ha många olika orsaker och alla får vara med i SPIRRIT. De som t.ex. däremot ska exkluderas är de som just nu har en primär klaffsjukdom som är hemodynamiskt signifikant.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK