RiksSvikt Stipendiater

Davide Stolfo 
Prognostication in Heart Failure Across Ejection Fraction Phenotypes and Challenging Subgroups: Data from the Swedish Heart Failure Registry.

Björn Eriksson
Könsskillnader hos patienter med HFpEF i primärvård samt sjukhusansluten öppenvård.

Maria Liljeroos, Eskilstuna
Introducing nurse-led heart failure clinics in Swedish primary care settings

Christina Andreae, Eskilstuna
Är fysisk aktivitet kopplat till aptit vid kronisk hjärtsvikt?


Tanja Zotova
Vidareutbdilningsstipendium HFA i Paris

Forskningsstipendium

Pär Parén, Göteborg
The association between diuretic treatment at discharge and rehospitalizations after a first hospitalization for heart failure.

Vidareutbildningsstipendium Kardiovaskulära vårmötet Göteborg

Lotta Altis, Mälarsjukhuset Eskilstuna

 

Forskningsstipendium

Björn Eriksson
Prognostisk betydelse av förhöjt NT-proBNP vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion inom primärvården

Johan Lundgren
Kan internetbaserad kognitiv beteendeterapi minska depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt? – En randomiserad kontroll studie.

Vidareutbildningsstipendium Heart Failure 2015 Sevilla

Terttu Nöjd, NÄL-Trollhättan

Ewa Hägglund
Patient Centered Management of Heart Failure (PACEMAN-HF)

Magnus Edner
Effekten av RAS-blockad på totalmortalitet hos patienter med systolisk hjärtsvikt och samtidigt nedsatt njurfunktion

 

Björn Eriksson
Omhändertagande av och utfall i en primärvårdspopulation med diastoliskt hjärtsvikt – en propensity scored cohort analys från RiksSvikt.

Liyew Desta
Hjärtsvikt vid akut kranskärlssjukdom; tidsmässiga trender, prognostisk betydelse oh bestämningsfaktorer 

Anna Norhammar
Diabetes och hjärtsvikt

Magnus Edner
Optimal läkmedelsbehandling vid hjärtsvikt med reducerad pumpförmåga

Ewa Hägglund
Medicinsk yoga i jämförelse med Fysisk bassäng träning hos hjärtsviktpatienter – en pilotstudie (MYS)

Märit Mejhert, Björn Eriksson, Ann Hovland-Tånneryd, Hans Persson, Magnus Edner, Lars Lund
Diagnostik och behandling av hjärtsvikt i primärvården

Anders Sahlén
Arteriell hemodynamik och diastolisk funktion

Magnus Edner
Prevalens av LBBB och QRS-breddens betydelse för kvinnor med hjärtsvikt

Lars Lund och Magnus Edner
Betablockers in RiksSvikt

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK