Anslagstavla

Hjärtsviktskola....

Färre hjärtsviktpatienter i sjukvården - bättre hälsa hemma.

Under hösten 2013 startade RiksSvikt tillsammans med Registercentrum sydöst och UCR ett förbättringsarbete med mål att minska återinläggningarna inom 30 dagar för patienter med hjärtsvikt.

 

Hjärtsviktprocessen i Sörmland

Startade som ett projekt 2010 under våren 2012 har projektet övergått i processform.

Syftet med hjärtsviktprocessen är att säkerställa att patienter med hjärtsvikt erhåller en god och evidensbaserad vård i hela vårdkedjan.

  • Processägare är Hälso- och sjukvårdschefen i Sörmland
  • Styrgrupp är Hälso- och sjukvårdsledningen
  • Processgruppen utgörs av verksamhetschefer från de verksamheter som berörs av processen samt representant från Riksförbundet HjärtLung.
  • Arbetsgruppen består av berörda yrkesgrupper från verksamheter som ingår i processen.

Syftet med processorganisationen är att genom gränsöverskridande samverkan med patienten i fokus skapa effektivare flöden samt öka kvalitet och patientsäkerhet.

Nedan finner du material som används i hjärtsviktprocessen i Sörmland

  • Checklista nybesök läkare primärvård slutenvård - planerad mottagning
  • Standardvårdplan för hjärtsviktsvård inom Landstinget Sörmland 2012-2013. En kunskapsöversikt för vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt
  • Standardvårdplan/checklista hjärtsvikt för primärvård inom Landstinget Sörmland
  • Standardvårdplan/checklista hjärtsvikt för slutenvård inom Landstinget Sörmland
  • Manual för att starta hjärtsviktmottagning i primärvården

Önskas mer information om projektet vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Täckningsgradsprojekt

 

Diagnostik och behandling av hjärtsvikt i primärvården
Projektansvarig: Docent Magnus Edner, KI Stockholm

Hjärtsvikt och demenssjukdomar, data baserade på RiksSvikt samt SveDem
Projektansvarig: Dorota Religa, Stockholm

Hur påverkar statinbehandling överlevnaden för patienter med hjärtsvikt?
Projektansvarig: Docent Urban Alehagen, Linköping

Livskvalitet för patienter med hjärtsvikt: kliniska och ekonomiska aspekter
Projektansvarig: professor Thomas Kahan, Stockholm

Comparative effectiveness of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors versus Angiotensin Receptor Blockers in patients with heart failure and reduced ejection fraction
Projektansvarig: Professor Francesco Cosentino, docent Lars Lund, Stockholm

Hjärtsviktbehandling i Sverige, finns det skillnader i behandling av kvinnor respektive män?
Projektansvarig: Docent Urban Alehagen

Prognos vid systolisk och diastolisk hjärtsvikt. Validering av nya Seattle Heart Failure Model (SHFM) – Swedish Heart Failure Registry prognostic models and role of sudden cardiac death and implantable cardioverter defibrillators
Projektansvarig: Professor Wayne Levy, Washington University US, Ulrik Sartipy, Stockholm

Anemi och hjärtsvikt
Projektansvarig: Professor Ulf Dahlström, Linköping

Validering av data i RiksSvikt mot patientregistret
Projektansvarig: Professor Annika Rosengren, Göteborg

Riskmarkörer som kännetecknar yngre vuxna med hjärtsvikt
Projektansvarig: Docent Maria Schaufelberger, Göteborg

Behandlingsmönster med diuretika vid hjärtsvikt i Sverige
Projektansvarig: Docent Maria Schaufelberger, Göteborg

Den implanterbara defibrillatorns kostnadseffektivitet och utnyttjande
Projektansvarig: Docent Urban Alehagen, Professor Lars-Åke Levin CMT, Linköping

Njurfunktonens association till olika morbiditet, läkemedel implanterade device och prognos vid systolisk och diastolisk hjärtsvikt samt effekten av olika behandlingar på hjärtsviktprognosen i relation till njurfunktionen.
Projektansvarig Med Dr Karolina Szummer, Stockholm

Hjärtsvikt vid diabetes – analys av prognos, riskfaktorer och behandling av patienter med hjärtsvikt i det nationella registret RiksSvikt
Projektansvarig: Docent Anna Norhammar, Stockholm

Läkemedelsbehandling vid systolisk och diastolisk hjärtsvikt
Projektansvarig: Docent Lars Lund, Stockholm

Prevalens och prognostik signifikans av förlängd QRS-duration vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion
Projektansvarig: Docent Lars Lund, Stockholm

Incidens av predikterande faktorer för och prognostisk relevans av utveckling av indikation för resynkroniseringsbehandling hos patienter med hjärtsvikt
Projektansvarig Docent Frieder Braunschweig, professor Cecilia Linde Stockholm

Implementering av evidensbaserad behandling och prognos vid hjärtsvikt
Projektansvarig: Docent Lars Lund, Stockholm

Utveckling av annan somatisk sjukdom hos patienter med hjärtsvikt
Projektansvarig: Professor Ulf Dahlstöm, Linköping Docent Lars Lund, Stockholm, Docent Karin Henriksson, Uppsala.

Heart Failure and atrial fibrillation, Clinical correlates and use and benefits of warfarin, aspirin and heart failure medications with and without heart failure and atrial fibrillation
Projektansvarig: Leif Friberg, Lars Lund Stockholm

Bröstcancer och hjärtsvikt.
Projektansvarig: Med Dr Laila Hübbert, Linköping

Reumatiod artrit och hjärtsvikt
Projektansvarig: Docent Lars Lund Stockholm, Johan Askling Stockholm

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK