Startsidan

Hösten 2017 startade vi första registerrandomiserade studien vid hjärtsvikt.

Ni är väl med? Läs mer

Vi skulle vilja vara med i SPIRRIT HFpEF - hur går vi tillväga? Läs mer

 

RiksSvikt SPIRRIT HFpEF 160620NY

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2003. Syftet är att samla in data om personer med hjärtsvikt för att kunna förbättra och utveckla vården av hjärtsvikt i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med hjärtsvikt.

För att stödja verksamhetsutveckling lägger RiksSvikt särskild vikt vid att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsvikt. Genom att registrera den egna kliniken/enhetens kvalitetsindikatorer och variabler över tid, kan man följa utvecklingen och se i vilken grad värdena förbättras och mål uppnås.

Via webben får anslutna vårdenheter även tillgång till jämförande statistik på lokal, regional och nationell nivå.

Ju fler vårdenheter som ansluter sig desto bättre bild får vi över hur hjärtsviktvården ser ut i Sverige!

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK