Frågor och svar

Börja med att stoppa in ditt SITHS kort i kortläsaren kopplad till din dator. Notera att det kan ta tid för mjukvaran som hanterar
e- tjänstekort att läsa in informationen.

Skriv sedan in https://test.siths.se i din webbläsare. Följ eventuella instruktioner. Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror.

I Excel-rapporten och i hela registret används patientID, pnrXXXXXXXXX. Enligt GDPR och andra datalagar ska personnummer användas försiktigt.

Om du önskar ta reda på vilken patient som patientID står för måste du vara inloggad i RiksSvikt och välja verktyg i listen.

Export till Excel small

 

Välj sedan Sök patient via PatientID, för att förenkla kan du kopiera (ctrl och c) patientID och klistra in (ctrl och v) det.

Sok patient via patientID small copy

Då kommer det en dialogruta upp som visar namn och personnummer och där ifrån kan du komma till patientens registreringar i RiksSvikt.

Detta problem uppstår när webbläsaren är låst så att den inte hämtar webbfonter.
IT-avdelningen på din enhet kan lägga till adressen "https://rikssvikt.kvalitetsregister.se" till Trusted Sites-inställningarna som körs på maskinerna. Då kommer ikonerna/hjälptexterna visas.

Det bästa är om de lägger till adressen kvalitetsregister.se. Detta problem har även noterats i NRS registret som också har lyft plattformen på UCR så sannolikt kommer det även att gälla övriga register (Swedeheart osv) när de har lyft sin plattform men som sagt för att få hjälptexterna att visas i RiksSvikt räcker det med att lägga till adressen "https://rikssvikt.kvalitetsregister.se".

Tidigt återbesök är ett mottagningsbesök hos hjärtsviktssköterska eller läkare inom 6 veckor från index. De nationella riktlinjerna förespråkar att ett tidigt återbesök görs efter ett vårdtillfälle för hjärtsvikt, för att minska risken för återinskrivning inom trettio dagar.

På RiksSvikts hemsida under kliniker/manualer finns ett dokument med definitioner, där finns alla variabler beskrivna och tankarna kring processregistrering. 

Det finns två inspelade Webbinarium att titta på om nya RiksSvikt, länkarna finns också på hemsidan.

Under sommaren kommer det komma nya instruktionsfilmer, de hittar du under fliken för support på hemsidan.

Alla tidigare basregistreringar har flyttats till nuvarande RiksSvikt och då blivit index, övriga registreringar finns kvar i den gamla databasen.

Alla registreringar som är gjorda i RiksSvikt någonsin finns i en databas och används vid forskning.

Nej, alla tidigare basregistreringar från gamla RiksSvikt har flyttats över till nuvarande RiksSvikt och är då Index. Utifrån Index räknar systemet ut vilken typ av registrering det blir när du anger ett datum. 

Högst upp till höger på första sidan i RiksSvikt finns en att-göra-lista, listan visar maximalt fyra personer. Inga personnummer visas, för persondatasäkerheten. För att se alla ärenden får du följa länken visa hela listan, där syns ett patientid som du kan klicka på för att se om det är den person du vill arbeta vidare med.

 

Om en patient uttrycker önskemål om utträde ur registret, registerutdrag eller uppgift om vilka som har haft åtkomst till registrerad information skall ansökan för respektive ärende fyllas i och skickas in. Blanketter finns att ladda ner från www.rikssvikt.se

Nya RiksSvikt har inte någon komihåg lista för att skicka ut ett års enkäter. Med nya processregistreringen är det bara möjligt att göra en registrering per år efter index och uppföljningsbesöket. Det innebär att personer som följs upp på enheter som registrerar i RiksSvikt kommer att göra en registrering på mottagningen som blir årsuppföljning och då är det inte möjligt att registrera ytterligare en gång för en enkätuppföljning. 

De som ska följas upp på enheter som inte använder RiksSvikt eller om personen inte har någon uppföljning alls planerad, bör sättas upp på en väntelista i det egna journalsystemet för att kunna skicka ut en enkät eller ha en telefonuppföljning ett år efter indexregistreringen. Enkät hittas under fliken klinik/formulär och mallar.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK