Hej!
Förra veckan var den mest produktiva hittills - 15 patienter inkluderades! Bra jobbat!!!
Stort grattis säger vi till Kristianstad som tog in sina fem första patienter.

Förra veckan skickade vi ju med ett dokument som gör att läkaren kan delegera själva randomiseringsmomentet i RiksSvikt till en sköterska.
Viktigt att tänka på är att läkaren ändå måste träffa patienten personligen när patienten skall signera samtycket. Patienten måste ges tillfälle att ställa frågor till en läkare, och det är ett medicinskt beslut, som bara får tas av läkare, att ta med patienten i en studie.

Fortsätt att kämpa på med inklusionen! Tänk på vår tävling som pågår till sista november, där de tio kliniker som inkluderat flest patienter vinner biobiljetter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet