Hej!
Nu när vi befinner oss i mitten av oktober så är det bara att inse att det inte är mycket kvar av året. Förra veckan inkluderades fem patienter. Med tanke på att vi skulle behöva få in åtminstone 500 patienter i år så går det lite sakta.

En del kliniker har efterfrågat möjligheten att prövaren ska kunna delegera själva momentet med randomisering i RiksSvikt. Enligt tidigare information så måste läkaren vara inloggad i RiksSvikt när randomisering görs.

Nu har vi tagit fram ett dokument så att läkaren kan signera screeningen "på papper" och så kan sköterskan göra randomiseringen i registret. Det viktiga är att dokumentera att det är en läkare som tar det medicinska beslutet att inkludera patienten i studien.
 
Läkaren som träffar patienten signerar alltså dokumentet "Screeningformulär"
 
Sköterskan som gör randomiseringen i registret sen måste vara delegerad detta på delegeringslistan (flik 23). Där skriver ni till nummer 17 "Randomisering i RiksSvikt efter att läkare signerat Screeningformulär".
 
Screeningformuläret sparas på kliniken tillsammans med patientens signerade samtycke.

Vi hoppas att detta kan underlätta flödet för er på klinikerna!

Vi har även tagit fram en checklista för screening och inklusion av patienter. Den är frivillig att använda, men kan vara en support i början, innan man fått in alla studiemoment. Filen "Checklista vid screening och inklusion" finns bifogad och läggs upp på hemsidan.

Har ni frågor om de här nya dokumenten, eller något annat, är det bara att höra av sig till oss!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet