Hej!

Så roligt, elva patienter inkluderades under förra veckan!!!
Vi gratulerar särskilt Skellefteå och Mölndal som inkluderade sina första patienter. Kul att ni är igång! Till inklusionsstatus

En mer detaljerad ställning i inklusionstävlingen får ni första måndagen varje månad, men vi kan avslöja att efter första veckan så leder Karolinska och Västerås med tre patienter vardera inkluderade under veckan.

I SPIRRIT-studien har vi inte avtalat med varje klinik hur många patienter man förväntas ta in. Förutsättningarna ser ju väldigt olika ut beroende på om man är en stor universitetsklinik eller en liten vårdcentral ute på landsbygden. Det vi strävar efter är att alla kliniker känner ett gemensamt ansvar att göra sitt bästa efter de förutsättningar man har, och att alla känner att dom kan bidra.
Vi har nu ca 4,5 % av de patienter vi behöver innan studiens slut. Ju fler kliniker som blir klara för inklusion, desto snabbare hoppas vi att inklusionen kan gå. Har ni några problem som försvårar inklusion av nya patienter så ta gärna upp det med er monitor så att vi kan försöka hitta en lösning. Ni gör det stora, viktiga jobbet i SPIRRIT-studien, och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa er på vägen!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet