Idag är det väl en del som kommer tillbaka från semestern. Vi hoppas ni haft en skön ledighet och har samlat energi inför hösten.

Vi är uppe i 93 patienter, och tackar Sundsvalls Vårdcentral för bra jobb att ta in två patienter i dessa semestertider!

Ni kanske funderar på varför vi tar med så många kliniker i statistiken som inte är färdiga att inkludera?! Vi tar med alla kliniker som har ett godkänt resursintyg från Etikprövningsnämnden. Sedan kan det vara så att några haft krångel med avtal, en del har mist personal och måste avvakta lite, några har inte haft startmöte än och flera kliniker håller på med den dokumentation som krävs för att få accesser till de elektroniska systemen. Under hösten hoppas vi att majoriteten av de kliniker som finns på listan, kommer igång ordentligt med sin inklusion. Har ni kontakter på andra kardiologkliniker som inte finns med på vår lista? Berätta om SPIRRIT och hänvisa till oss, så kanske vi kan få med några kliniker till!!

Sommaren verkar fortsätta outtröttligt - hoppas ni njuter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet