Bästa SPIRRIT-medarbetare!

Våren och försommaren har inneburit ett intensivt arbete med startmöten på många av studiens deltagande kliniker. Flera har nu också aktivt börjat ta in patienter vilket är fantastiskt roligt. Arbetet verkar så här långt gå smidigt och identifiering av patienter har gjorts både i klinik och utifrån listor. Studiens webb-plattform verkar också fungera bra, känns intuitiv och lättbegriplig, och vi har hittills inte stött på några problem.

Det har från vissa deltagande centra framkommit viss oro kring rapportering av händelser i studien och den extra arbetsbörda detta skulle medföra. Det är därför viktigt att poängtera att det i nuläget egentligen endast är dödsfall som behöver rapporteras in och eventuellt extraarbete detta medför bedöms vara minimalt. Detta innebär heller inte att man som prövare/studiesköterska aktivt skall gå in och kontrollera patienters status utan gäller endast om ett dödsfall kommer ansvariga prövare/studiesköterska till känna i samband med t ex planerade studieuppföljning. Då studien är registerbaserad fångar vi ändå upp dödsfall och alla andra händelser via andra register.

Därför kan alla lägga tid och fokus helt på det som är viktigt – rekryteringen!

Det brukar räcka att inkludera några enstaka patienter för att hitta bra rutiner kring själva inklusionen och uppföljningen. Parallellt är det viktigt att också upprätta bra rutiner för att kontinuerligt identifiera och kalla nya patienter till screening. Detta är nyckeln till en stadig och god inklusion i studien. Sommaren närmar sig med stormsteg men uppföljning av studiepatienter kräver enbart labkontroll och ett telefonsamtal vilket kan utföras av samtliga läkare/sköterskor med koppling till studien. Om sköterskor har delegering av sviktläkemedel i sitt kliniska arbete gäller det även här men prövaren är alltid huvudansvarig.

Vi är oerhört tacksamma och glada över det arbete ni lägger ner på studien! Tillsammans kommer vi lyckas nå målet och under tiden vill vi understryka att vi i studieledningen alltid finns till hands för er när frågor uppstår. Tänk på att om ni vill nå oss på UCR under sommaren, är det säkrast att använda adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som alltid är bevakad.

Vi i SPIRRIT-teamet vill passa på att önska er en riktigt skön sommar!

Lars, Ola

Inger, Malin, Eva, Martina

Glad sommar