Hej alla kära SPIRRIT-arbetare!
Året vi har bakom oss har vänt upp och ned på så mycket i vår tillvaro. Nu ser vi framför oss jul- och nyårshelger som inte kan firas som vi brukar. Vi tänker särskilt på er som jobbar ute på kliniker, som kanske inte kan få ledigt som ni tänkt, som får hoppa in på andra avdelningar och vikariera för sjuka kollegor. Ni är hjältar! Vi hoppas att det nya året verkligen kan komma med en förbättring utav denna ansträngda situation, och att det kan komma tid och kraft att arbeta med SPIRRIT.
En liten påminnelse så här i slutet på året: När ni gör 12-månadersuppföljningen med patienterna behöver dom lite extra information om vad som ska ske i studien. Det finns en checklista på vad som är bra att ta upp under samtalet. Om ni inte redan har den insatt under flik 30 i prövarpärmen så finns den bifogad i detta mail.

Från oss alla i SPIRRIT-teamet vill vi framföra ett enormt TACK för det gångna året.
Vi önskar er alla hälsa, julfrid och hopp om ljusare tider!