Hej!
Här kommer en sammanställning av inklusionen i SPIRRIT under november. Elva nya patienter har vi fått in, vilket gör att vi har fått in sammanlagt 1065 patienter. På första sidan i bifogad fil kan ni se inom parentes hur många patienter varje klinik tagit in senaste månaden, och på den andra sidan ser ni hur den totala inklusionen ligger till i förhållande till målet. Till inklusionsstatus.

Utöver denna sammanställning har vi två saker vi vill belysa lite extra.

Först, en liten påminnelse om de viktigaste ändringarna i den nya protokollversionen:
1. Minst 50 % av patienterna ska ha varit inlagda (nu eller någon gång tidigare) pga sin hjärtsvikt.
2. Alla patienter ska stå på loopdiuretika regelbundet (behovet ska finnas större delen av veckan).

Sedan, viktigt om COVID pandemin: För att kunna fortsätta inklusionen i SPIRRIT under pandemin, och samtidigt följa gällande instruktioner för personalens och patienternas säkerhet, tänk på följande:
1. Fokusera på patienter som ändå är i kontakt med vården, antingen på den vanliga mottagningen eller som är inneliggande. Om man inkluderar inneliggande patient så kan ju första uppföljningen tom hinna bli under sjukhusvistelsen(efter 7 +/- 3 dagar, alltså redan 4 dagar efter randomisering).
2. I samtal med patienten, lyft gärna fram att det finns fördelar med att vara med i en klinisk prövning, ex blir patienterna mer noggrant uppföljda och behandlade.
3. Om er klinik är involverad i vaccinering av riskgruppspatienter (influensavaccin eller kommande COVID-19-vaccin) kan detta vara ett bra tillfälle att inkludera patienter, när de ändå måste till en mottagning.
4. På många kliniker finns ett uppbyggt samarbete mellan öppen hemsjukvård och sjukhusmottagningar så att man kan få hjälp med ex provtagning i hemmet för patienter som inte ska besöka vårdmottagningar. Undersök gärna om det finns något sådant samarbete hos er, eller om det finns möjlighet att inleda samarbete. Patienten kanske redan har hemsjukvård av annan anledning, kan man där samarbeta i så fall?
5. Vi har precis skickat in för godkännande en uppdatering av protokollet som ska kunna underlätta att man kan ta patientens samtycke per telefon eller skicka hem samtycke som patienten skickar tillbaka. Då måste det finnas ett blodtryck registrerat någonstans, eller ett blodtryck mätt av patienten i hemmet, (utöver K och Krea) inom de senaste 30 dagarna. Detta är alltså EJ godkänt ännu, mer information kommer när vi fått svar från myndigheterna.

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet