Hej!

Nu återgår vi till att skicka ut veckobreven på måndagar, då tävlingen med USA är avslutad och vi inte behöver invänta deras inklusionsstatistik.

Förra veckan blev det åtta nya patienter in, totalt 988 patienter. Till inklusionsstatus.

Vi vet att många av er har funderat över hur det går med det nya protokollet, som vi informerade om redan i höstas. Det har stötts och blötts i många instanser, men nu är det äntligen inskickat till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten för godkännande. Fortfarande är det alltså det gamla protokollet som gäller, och så fort vi får besked från myndigheterna så kommer vi gå ut med information till er på klinikerna.

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet