Hej!

Ännu en månad har lagts till handlingarna och vi kan summera februari 2020. Det blev 34 patienter in i studien, varav fyra stycken förra veckan. Vi började mars månad med 980 patienter. Månadssammanställningen finns att läsa i inklusionsstatus.

I och med att februari är passerat så är även tävlingen med Sverige-USA-team avslutad. Det blev team gul som kammade hem vinsten med 113 patienter. Vilka kliniker som ingick i det gula teamet kan ni se i inklusionsstatus.

Vi fortsätter jobba på mot patient nummer 1000, kom ihåg tårtan!

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet