Hej!
Förra veckan fick vi in blygsamma sju patienter. Vi hoppas att det beror på att många har haft sportlov och varit lediga.

Sammanlagt har vi nu alltså 976 patienter. Vi närmar oss 1000! Som ni vet så får ju kliniken som tar in patient 1000 tårta, men vi förbereder även en överraskning för alla kliniker för att fira när vi når fyrsiffrigt antal. Till inklusionsstatus.

Ju längre studien fortgår, desto fler patienter hinner klara av sin 12-månadersuppföljning. När den uppföljningen är avklarad, så görs ju ingen mer inplanerad uppföljning med patienten innan studieavslut, men det är endast om patienten avlider eller tar tillbaka sitt samtycke som man ska fylla i Avslutssidan i Captivate. Övriga patienter ligger kvar som vanligt och Avslut fylls i först när studien avslutas och avslutningsuppföljningen är gjord. Bifogat i mailet finns en checklista för uppföljningen vid 12 månader som en sammanfattning av vad man behöver tänka på.

Vi påminner igen om de SPIRRIT-möten som inträffar under våren och uppmuntrar er att anmäla er till dom.

Till mötet i Malmö 22 april finns anmälningslänk här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15760

Till RiksSvikts årsmöte i Stockholm 4 juni anmäler ni er här: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/information

Kan ni inte delta i mötena får gärna maila frågor som ni vill att vi tar upp. Det är bra för oss att få veta vad det är för problem som dyker upp ute hos er på klinikerna.

Vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet