Hej!

Här kommer veckans veckobrev, och eftersom det är första måndagen i månaden så ingår även en månadssammanställning, längst ner i pdf-filen.

Förra veckan plussade vi på med 10 patienter och totalt blev det 37 nya patienter i januari. Till inklusionsstatus.

Många av de frågor vi får från er ute på klinikerna rör detta med Adverse Events/Serious Adverse Events, AE/SAE. I SPIRRIT-studien har vi lyckats få igenom ett undantag, att vi slipper rapportera in sådant som antingen är relaterat till patientens hjärtsvikt ELLER som redan är en känd biverkan till spironolakton/eplerenon. Det kan kännas lite bakvänt att inte rapportera in sådant som drabbar patienten pga hjärtsvikten, eftersom studiens hypotes är att patienterna blir bättre med behandling av MRA. Tack vare att vi gör samkörningar med diverse olika register när studien avslutas så kommer vi dock fånga upp sådant som är sk endpoints i studien. Till exempel inläggning för hjärtsvikt fångar man upp vid samkörning med patientregistret.

Under förmiddagen idag var det återigen lite problem med inloggningen till RiksSvikt. Vi kan bara beklaga att de tekniska systemen inte alltid fungerar som vi önskar, och registeransvarig håller på och undersöker vad som kan vara orsaken det felet. Nu ska det åter fungera som vanligt.

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet