Hej!
Förra veckan fick vi in 13 patienter, och patient nummer 800 var det Östra sjukhuset som lyckades pricka in. Grattis till er! Vi hade alltså efter förra veckan 802 patienter. Till inklusionsstatus.

Förra veckan skrev vi ju om att RiksSvikt ordnar möte i Stockholm och Göteborg under december. Bifogat finns den offentliga inbjudan med länk till anmälan. Ta gärna chansen att delta!

Som vi har berättat på startmötena så är ju den mesta monitoreringen i SPIRRIT-studien så kallad riskbaserad monitorering, vilket innebär att vi tar fram data centralt och granskar för att hitta avvikelser. Vi har nu börjat mer systematiskt att gå igenom listor över olika parametrar i studien och gör en del kontroller. Efter vårt möte förra veckan är det framförallt två saker vi skulle vilja påminna er om:

Kontrollera gärna om ni på er klinik har några obesvarade Queries i Captivate. När ni loggar in i Captivate så ser ni på första sidan om det finns några queries som är ställda till er.

image003

Det är alltså raden ”Unresolved Discrepancies Assigned to Me” som talar om ifall ni har några frågor att besvara. Har ni några såna så klicka på Notes & Discrepancies i menyraden så kan ni se frågorna som är ställda. För en genomgång av hur man hanterar en fråga, titta gärna på vår svenska träningsfilm som behandlar detta. Länk till filmerna: https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/ecrf-traning-for-spirrit och det är film #2 som behandlar queryhantering. Bifogat finns även en liten lathund för hur man gör.

Det andra är att tänka på tidsfönstren när det gäller uppföljningarna. Vi ser att det är många uppföljningar som ligger utanför. Använd gärna filen ” Hjälp att räkna ut uppföljande kontakter” som ni hittar på hemsidan https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/dokument-och-checklistor

Vet man med sig att en uppföljning ligger utanför tidsfönstret så är det väldigt bra att göra en liten notering om orsak genom att klicka på den blå flaggan bredvid datum (se bild nedan) för uppföljning och skriva tex ”Patienten hade glömt” eller vad det nu var som orsakade att uppföljningen blev försenad.

image004

Som en sista påminnelse vill vi uppmana er som inte fakturerat än att göra det. Bifogat i mailet finns faktureringsunderlaget, där finns information om utbetalningsplan och fakturauppgifter.

Som vanligt är ni hjärtligt välkomna med frågor!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet