Hej alla!
I förra veckan hade vi ju ett webinar tillsammans med klinikerna i USA. Där presenterades en gemensam inklusionstävling som kommer pågå under vinterhalvåret, 1 oktober till 28 februari. I tävlingen är alla kliniker som är öppna för inklusion, både amerikanska och svenska, indelade i tre lag. Det är ungefär lika många svenska och amerikanska kliniker i varje lag, ca 12 av varje nationalitet, och vi har försökt att dela in lagen så att inklusionshastigheten för lagen är ungefär likadan. Lagen har fått namnen "Team red", "Team yellow" och "Team blue", och i slutet av ppt presentationen kan ni se hur de olika lagen ser ut och vilket team just er klinik tillhör.


Målet är att varje lag ska inkludera 156 patienter under tävlingsperioden. Varje vecka kommer ni få en uppdatering om hur det går, som ett tillägg för vårt vanliga veckovisa inklusionsdiagram. En ändring är dock att hädanefter kommer veckobrevet komma först på tisdagar, så hinner vi att få med en färsk uppdatering från USA.


Presentationen och även en inspelning av mötet den 7 oktober kommer att läggas upp på SPIRRITs hemsida och ni kommer få länkar när det är klart.

Förra veckan var ganska stillsam med 12 nya patienter. Då vi nu är uppe i 789 patienter så kan det bli denna vecka vi får dela ut en tårta för patient nummer 800! Till inklusionsstatus.


Om ni vet med er att ni vunnit en tårta i septemberutmaningen, hör gärna av er till er monitor och berätta när det skulle passa er att få tårtan levererad.

Vi vill även passa på i detta forum att göra lite reklam för två utbildningar.

  • RiksSvikts hjärtsvikt- och användarmöte i Göteborg 2019-12-03 och i Stockholm 2019-12-05. Se bifogat program. För anmälan kontakta RiksSvikt. Läs mer
  • HFpEF - Background, Present Status and Future Perspectives, Birgit Thilander salen, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg, 22 november 2019. Moderators: Michael Fu, Charlotta Ljungman, Maria Scaufelberger. Se bifogat program. Länk för anmälan i informationen. Läs mer

    Båda dessa utbildningar berör SPIRRIT, så vi uppmuntrar de som har möjlighet att delta.

    Med vänliga hälsningar

    SPIRRIT-teamet